Distances līgums

Izmaiņas noteikumos

Izmaiņu teksts

Katram Savi Putni vietnes un pasūtījumu platformas lietošanas noteikumi

Apmeklējot tīmekļa vietni www.katramsaviputni, lietojot tajā iekļauto informāciju vai veicot pasūtījumus, ir jāievēro šādi noteikumi:

  • Jebkurš attēls un tekstuāla informācija ir SIA “BUIK” (Katram Savi Putni zīmols) īpašums ar no tā izrietošajām autortiesībām.
  • Stingri aizliegts bez SIA “BUIK” rakstiskas piekrišanas kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā izmantot jebkuru šajā vietnē pieejamo informāciju (tekstus, bildes u.c.). Ja atļauja ir saņemta, pie izmantojamā materiāla obligāti norādāma atsauce uz Katram Savi Putni – pie vizuālas informācijas pievienojot oficiālo logo, pie tekstuālas – “Katram Savi Putni” un atsauci uz konkrēto avotu.
  • Ikvienu vietnē atrodamo informāciju, arī šos noteikumus, SIA “BUIK” ir tiesīgs mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izņemot izmaiņas Distances līgumā).
  • Vietnes apmeklētājs pirms jebkuru darbību veikšanas, t.sk. pasūtījuma noformēšanas un veikšanas, iepazīstas ar noslēdzamo Distances līgumu (pasūtījumu noformēšanas, apmaksas un piegādes nosacījumi u.c.) un Privātuma politiku, un apņemas ievērot tur ietvertos nosacījumus.
  • SIA “BUIK” kā šīs vietnes īpašnieks patur tiesības vērsties tiesībaizsargājošās institūcijās, ja no vietnes apmeklētāja puses saskata jebkādu šo noteikumu pārkāpumu.

Distances līgums

Šajā koppasūtījumu platformas interneta vietnē piedāvāto preču, turpmāk sauktas Preces, pārdevējs SIA “BUIK”, Reģ.Nr. 40203200153, juridiskā adrese Smilšu iela 10, Jēkabpils, Latvija, LV-5202, faktiskā noliktavas adrese Nometņu 19, Rīga, Latvija, LV-1048, e-pasts: katramsaviputni@buik.lv, tālr.nr. +371 26464461, no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un fiziska vai juridiska persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pasūtītājs, no otras puses, noslēdz šādu attālinātu pirkšanas-pārdošanas Līgumu:

1. Līguma priekšmets

Pārdevējs pārdod un piegādā un Pasūtītājs pērk Preces saskaņā ar šī līguma nosacījumiem un atbilstoši Pasūtītāja veiktajam pasūtījumam.

2. Līguma un pasūtījumu platformas lietošanas noteikumi, kārtība un preču piegāde

2. 1. Preces

2.1.1. Pārdevējs apliecina, ka ir sniedzis visu pamata nepieciešamo informāciju par Preci, tās izskatu, īpašībām un funkcionalitāti, kas tam ir pieejama no ražotāja vai izplatītāja.

2.1.2. Pārdevējs nodrošina, ka Prece pārdošanas brīdī atbilst un ir izmantojama tās noteiktajam lietošanas mērķim un tai nav defektu.

2.1.3. Gadījumā, ja Prece tiek tirgota kā nocenota, tas tiek Preces nosaukumā un aprakstā nepārprotami norādīts, kā arī tiek aprakstīti Preces defekti, pret kuriem Pasūtītājs vēlāk nevar celt pretenziju.

2.1.4. Preču cenas ir norādītās eiro, ieskaitot PVN 21% vai 5%. Nekādas papildus izmaksas par koppasūtījuma organizēšanu netiek atsevišķi aprēķinātas un norādītā Preces cena ir galējā.

2.1.5. Ja Preces ir ierobežotā daudzumā, tad priekšroka uz Preci rindas kārtībā tiek dota tiem Pasūtītājiem, kas pirmie veic maksājumu par izrakstītajiem rēķiniem.

2.1.6. Slēdzot šo Līgumu, Pasūtītājs apzinās un piekrīt, ka jebkura no šajā interneta vietnē piedāvātajām Precēm NAV ROTAĻLIETA tās klasiskā izpratnē. Šīs Preces ir izglītības materiāli vai palīgmateriāli izglītības procesa nodrošināšanai un to izmantošana un drošums laikā, kad ar tiem darbojas bērni, ir pieaugušo atbildība.

2.1.7. Preces, kurām norādīts minimālais vecuma ierobežojums, nedrīkst izmantot par šo vecuma robežu jaunāki bērni. Ja vecuma robeža nav norādīta, to drīkst izmantot bērni tikai no 3 (trīs) gadu vecuma. Lietojot Preces jaunākiem bērniem nekā norādīts pie vecuma ierobežojuma, pieaugušā tieša uzraudzība ir obligāta, bet pieaugušā atbildība saglabājas šīs Preces lietojot arī vecākiem bērniem.

2.1.8. Pasūtītājs ir informēts un nevar celt pretenziju, ja ļoti retos gadījumos pasūtītā Prece var vizuāli vai pēc izmēriem nedaudz atšķirties no tās, kāda ir attēlā vai preces aprakstā, tomēr tās funkcionalitāte ar tai noteikto mērķi kā izglītības materiālam nemainās.

2.2. Pasūtījuma veikšana

2.2.1. Pasūtītājs pievieno grozam preces, kas ir pieejamas pasūtīšanai, atzīmē precīzu preču skaitu, kā arī izvēlas piegādes veidu.

2.2.2. Noformējot pasūtījumu, Pasūtītājs aizpilda visus obligātos informācijas laukus, kā arī norāda piegādes informāciju.

2.2.3. Veicot pasūtījumu, Pasūtītājs apliecina, ka ir izlasījis un piekrīt šiem Līguma noteikumiem, un veiktais pasūtījums rada Pasūtītājam pienākumu veikt samaksu.

2.3. Pasūtījuma apstrāde un samaksas kārtība

2.3.1. Uzreiz pēc pasūtījuma veikšanas, Pasūtītājs automātiski saņem norādītajā e-pastā vēstuli par veikto pasūtījumu, kurā ir ietverta informācija par pasūtītajām precēm, to skaitu, vēlamo piegādes veidu, kā arī turpmākās sagaidāmās darbības.

2.3.2. Tuvāko 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas Pasūtītājs saņem e-pastā pasūtījuma apstiprinājuma vēstuli, kuras pielikumā ir priekšapmaksas rēķins (tas ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta), kas jāsamaksā tajā norādītajā termiņā. Priekšapmaksas rēķina termiņš, Līguma pusēm savstarpēji vienojoties, var tikt pagarināts.

2.3.3. Pasūtītājs veic maksājumu ar bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja rēķinā norādīto konta numuru, maksājuma mērķī norādot Rēķina numuru.

2.3.4. Pasūtītājam līdz Preces zīmola koppasūtījuma noslēguma datumam (neieskaitot), ja rēķina apmaksa vēl nav veikta, ir tiesības atteikties no pasūtījuma vai to labot, par to brīvā formā informējot Pārdevēju. Pēc attiecīgā datuma izrakstītā rēķina apmaksa ir saistoša un obligāta. Par atceltu vai labotu pasūtījumu Pasūtītājs saņem e-pasta vēstuli ar aktualizētu informāciju, kā arī jaunu rēķinu, ja tas nepieciešams.

2.3.5. Ja Pasūtītājs rēķinu nav samaksājis termiņā, Pārdevējs var vienpusēji atcelt pasūtījumu un līdz ar to šis Līgums zaudē spēku. Par pasūtījuma atcelšanu Pasūtītājs saņem e-pasta vēstuli.

2.3.6. Pārdevējs pasūta Preces tajā datumā, kas pasūtījumu platformā norādīts kā attiecīgās Preces zīmola koppasūtījuma noslēguma datums.

2.3.7. Gadījumos, ja pasūtītās Preces nav pieejamas, Pārdevējs pa e-pastu vai telefoniski sazinās un vienojas ar Pasūtītāju par trūkstošās preces aizvietošanu, izņemšanu no pasūtījuma vai pilnīgu pasūtījuma atcelšanu. Šajos gadījumos Pasūtītājs saņem attiecīgu e-pasta vēstuli.

2.4. Preču piegāde

2.4.1. Preces tiek piegādātas uz Pārdevēja noliktavu katra koppasūtījuma aprakstā norādītajā laika periodā.

2.4.2. Preces ir iespējams saņemt šādos veidos:

  • Izņemot tās personīgi – Latvijas Montesori centra telpās, Nometņu 19, Rīgā (ieeja no ielas puses), iepriekš vienojoties ar Pārdevēju par izņemšanas dienu un laiku. Šī saņemšanas iespēja ir bez maksas;
  • Saņemt jebkurā Omnivas pakomātā Latvijā un Igaunijā. Šai saņemšanas iespējai, neatkarīgi no pakomāta skapīša izmēra, ir standarta maksa – Latvijā tie ir 3,70 EUR, Igaunijā – 6,50 EUR;
  • Gadījumos, ja neviena no augstāk minētajām opcijām nav iespējama, tad par piegādi Pasūtītājs un Pārdevējs vienojas individuāli.

2.4.3. Pasūtītājam, kurš jau apmaksājis pasūtījumu un tajā norādījis, ka izņems pasūtījumu personīgi, bet tomēr izvēlas to saņemt pakomātā vai kādā citā veidā, papildus piegādes maksai ir jāmaksā 25% no piegādes summas. Par šādu piegādi Pasūtītājs saņems vēl vienu rēķinu apmaksai.
2.4.4. Piegāde uz Omnivas pakomātu ir 7 (septiņu) darba dienu laikā no piegādes brīža uz Pārdevēja noliktavu.

2.4.5. Ja ir pasūtītas Preces no dažādiem zīmoliem, tad Preces no viena pasūtījuma ir pieejamas saņemšanai vai tiek izsūtītas pēc tā termiņa, kas ir norādīts pie vēlākā koppasūtījuma, kura preces ir iekļautas pasūtījumā, informācijas.

2.4.6. Gadījumos, kad pasūtījuma piegāde pilnībā vai daļēji var tikt kavēta (pirmssvētku vai atvaļinājumu laiks, vai citi no Pārdevēja neatkarīgi apstākļi), Pārdevējs par to e-pasta vēstulē informē Pasūtītāju, norādot nākamo termiņu, kad piegāde tiks veikta. Ja Preces netiek saņemtas nākamajā Pārdevēja norādītajā termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības atteikties no tām precēm, kuras netika saņemtas. Šajā gadījumā Pārdevējs no Pasūtītāja saņemto summu par nepiegādātajām precēm atmaksā Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā, izrakstot kredītrēķinu.

2.4.7. Ja Pasūtītājs ir juridiska persona, par piegādātajām precēm tiek izrakstīta pavadzīme. Piegādājot pasūtījumu daļēji, pavadzīme tiek izrakstīta tikai par piegādātajām precēm.

2.4.8. Kad Pārdevēja rīcībā ir nonākusi informācija par pilnībā piegādātām Precēm, Pasūtītājs saņem informatīvu piegādes un pasūtījuma noslēgšanas e-pastu.

3. Atteikuma tiesības

3.1. Pasūtītājam (fiziskai personai kā gala patērētājam) ir tiesības, neminot iemeslu, atteikties no preces vai samainīt to pret līdzvērtīgu 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam atteikuma vēstuli uz e-pasta adresi katramsaviputni@buik.lv. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pasūtītājam pa e-pastu pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

3.2. Pasūtītāja pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pasūtītājs.

3.3. Preces maiņas gadījumā Pasūtītājs sedz ar atkārtotu piegādi saistītos izdevumus

3.4. Pārdevējs patur tiesības Pasūtītājam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, kā arī ja prece pie nosūtīšanas atpakaļ ir slikti iepakota, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

3.5. Ja atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā atdoto preci Pārdevējs atzīst par piemērotu tālākai realizācijai, tad Pārdevējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Preces saņemšanas atmaksā Pasūtītajam samaksāto Preces vērtību pilnā apmērā, ja Precei un/vai iepakojumam nav konstatēti defekti, vai daļēji – atbilstoši Preces vai iepakojuma bojājuma apmēram. Par samaksas atgriešanu Pārdevējs izraksta kredītrēķinu.

4. Preču atbilstība Līguma nosacījumiem

4.1. Pārdodot Pasūtītājam preci, Pārdevējs ir atbildīgs par preces atbilstību Līguma noteikumiem, atbilstoši LR normatīvajiem aktiem.

4.2. Pārdevējs nav atbildīgs:

4.2.1. Par Preci, kuru sabojāja Pasūtītājs;

4.2.2. Par bojājumiem/trūkumiem, kuri rodas Preces neatbilstošas lietošanas dēļ;

4.2.3. Par bojājumiem/trūkumiem, kuri rodas, ja netiek veikta Preces apkope saskaņā ar ekspluatācijas noteikumiem;

4.2.4. Par Preces normālu fizisko nolietošanos normālas lietošanas laikā.

4.3. Par Preces neatbilstību prasībām Pasūtītājs informē Pārdevēju pa e-pastu: katramsaviputni@buik.lv, atsūtot defekta aprakstu, kā arī pievienojot skaidri saskatāmus un saprotamus fotoattēlus ar defektēto Preci.

4.4. Gadījumā, ja izstrādājums neatbilst Pasūtītāja prasībām, Pasūtītājam ir tiesības lūgt aizvietot Preci ar citu, kas atbilst viņa prasībām un kam nav trūkumu, vai arī atteikties no pasūtījuma un atgriezt Preci. Preces atgriešanas gadījumā piegādes izmaksas kompensē Pasūtītājs.

4.5. Preces vērtība, kura tika samaksāta par atgrieztajām precēm, tiek pārskaitīta atpakaļ Pasūtītājam uz to pašu kontu, no kura tika saņemts maksājums, 14 dienu laikā no Preces saņemšanas brīža.

4.6. Ja Pasūtītājs ir izmantojis Preci arī pēc trūkuma konstatēšanas, tad Pasūtītāja pretenzijas netiek izskatītas.

5. Datu apstrāde

5.1. Veicot pasūtījumu, Pasūtītājs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Ļīgumu un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pasūtītāja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un šī Līguma noteikumiem. Ievadot informāciju, Pasūtītājs piekrīt, ka tam uz pasūtījumā norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar pasūtījuma apstrādi.

5.2. Ar detalizētu informāciju par personas datu apstrādi Pasūtītājs var iepazīties mājas lapas sadaļā Privātumu politika.

6. Domstarpību risināšanas kārtība

6.1. Strīdi starp Pasūtītāju un Pārdevēju risināmi savstarpēju sarunu ceļā.

6.2. Ja Pārdevējs atsakās apmierināt Pasūtītāja sūdzību vai Pasūtītājs nepiekrīt Pārdevēja piedāvātajiem risinājumiem un uzskata, ka tā tiesības vai intereses tiek pārkāptas, Klients var iesniegt sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

6.3. Katrs strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī Līguma vai ir saistīta ar šo Līgumu, tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, galīgi izšķirama Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7. Nepārvarami apstākļi

Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionāla mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Pārdevējs centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

8. Līguma stāšanās spēkā un izbeigšanās

8.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis pasūtījumu, pēc pasūtījuma noformēšanas nospiežot pogu “Veikt pasūtījumu”. Līdz Līguma spēkā stāšanās brīdim, Pasūtītājs ievēro vietnes lietošanas noteikumus un nosacījumus.

8.2. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad abas Līguma puses ir izpildījušas visas saistības, kuras uzņēmušās ar šo Līgumu.

8.3. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma jebkurā brīdī, šajā gadījumā informējot par to Pasūtītāju un 5 (piecu) darba dienu laikā atmaksājot visus no Pasūtītāja saņemtos maksājumus par neizpildītu pasūtījumu.

8.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma 2.3.4.punktā noteiktajā gadījumā.

8.5. Veicot jaunu pasūtījumu, tiek slēgts jauns Līgums, arī tajos gadījumos, ja iepriekšējais Līgums vēl ir spēkā.

9. Līguma grozīšana

9.1. Pārdevējs ir tiesīgs jebkurā brīdī mainīt šī Līguma nosacījumus, par aktuālajām izmaiņām un to spēkā stāšanās datumu sniedzot informāciju ŠEIT.

9.2. Attiecībā uz jau noslēgtajiem Līgumiem, spēkā ir tā Līguma redakcija, kura ir bijusi aktuāla Līguma noslēgšanas brīdī.

9.3. Gadījumā, ja Līgumā ir nepieciešamas specifiskas izmaiņas saistībā ar pasūtījuma apmaksas un/vai piegādes nosacījumiem, tad Pasūtītājs veic sākotnējo pasūtījumu un tad sazinās ar Pārdevēju individuāli pa e-pastu: katramsaviputni@buik.lv vai zvanot pa tālr.: +371 26464461, lai vienotos par nepieciešamajiem Līguma grozījumiem vai jauna pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšanu.

Shopping Cart
Scroll to Top