Aberdīnas angusa šķirnes bullis

8.17

Koppasūtījums: Schleich Safari